Фирмени обучения


фирмени обучения>Свали нашата презентация
Провеждането на обучения е от изключително голямо значение за развитието на силни екипи във всяка една организация. Придобитите от тях ключови умения и качества като емоционална интелигентност, управление на време и стрес, лидерство, креативност, комуникативност и др. спомагат за по-доброто представяне на индивидуално и, съответно, на екипно ниво. От Studio 84 отлично разбираме ползата от провеждането на тренинги и затова сме си поставили като мисия:
> Да спомагаме за развитието на нашите клиенти в личен и професионален план.
Нашите експерти имат дългогодишен опит в провеждането на разнообразен набор от тиймбилдинги, творчески курсове и интерактивни обучения, сред които:
> Търговия и мърчандайзинг
> Комуникационни умения
> Управление на стрес
> Управление на време
> Управление на екипи

Обученията ни се стремят да развиват умения и качества, ключови за всеки един екип, а именно:
> подобряване на комуникацията
> повишена емоционална интелигентност и емпатия
> по-високо самочувствие и лидерство
> възможност за управление на стреса и времето
> по-голяма креативност

Обучения:

Провеждаме обученията си спрямо Вашите специфични изисквания. Свържете се с нас за изготвяне на индивидуална оферта.