Радина Цанева

Радина Цанева бакалавър по Социално дело и Социална педагогика. Следвала е Изчислителна Техника в Технически Университет – София. Има и специализация по Международни икономически отношения и Външноикономическа дейност на фирмата към Университета за национално и световно стопанство, както и допълнителни квалификационни курсове в областите  Мениджмънт, Маркетинг и Продажбите.
Започва да води курсове по Търговия и продажби, основна част от които са презентационни и комуникационни умения. Езикът на тялото се оформя като една от най-завладяващите и важни елементи на тези обучения. Радина започва да ги развива като индивидуални курсове.
Години наред тя се занимава с йога, а впоследствие и с даоски практики. Това й дава един по-комплексен поглед върху това как функционира нашето тяло, как ни говори и как ние също можем да влияем на процесите в него. Част от модулите са с чисто практическо приложение – ръкостискане, зони на отстояние, а друга част обучава как да се научи да слушаме тялото си, да откриваме блокажите и да можем да влияем върху тях.