Приложна калиграфия


Калиграфията е малко забравено днес изкуство за оформяне на знаците по експресивен, хармоничен и майсторски начин. Позната най-вече от китайската култура, калиграфията успешно се използва и в изписването на българските буквени знаци, като разкрива красотата на нашата азбука. Освен като вид художествена себеизява и изкуство, калиграфията притежава философския смисъл и насоченост и оказва ефект  върху практикуващите както в здравословно, така и в емоционално отношение.
Периодичните занимания  с калиграфия могат да бъдат изключително полезни за подобряване на концентрацията, съсредоточеността, волевия контрол и търпението. Калиграфията развива фината моторика, оптическия контрол, точността и постоянството, като в този си аспект може да я разглеждаме като вид медитация.

Курсове: