Индивидуални уроци по пеене


> Индивидуални уроци по пеене за деца и възрастни
> Преподавател Виолета Милчева
> Разгледайте нашите ценови предложения
> Заявете желание и нашият преподавател ще се свърже с вас за уточняване на удобни часове за уроци.

 
индивидуални уроци по пеене

Пеенето е вид изкуство и в много случаи е въпрос на природна дарба. Но постигането на майсторство винаги изисква стабилна база от основни техники и правила.

Индивидуалните вокални уроци са подходящи както за вече пеещи, така и за абсолютно начинаещи и включват:
> Базови вокални упражнения за изучаване техническите основи на пеенето.
> Упражнения за усвояване на правилно певческо дишане.
> Упражнения за правилно интониране - намиране на чистия тон.
> Работа с микрофон.
> Подготовка за конкурси.
> Разучаване на избрани песни.

Заплащане:
Заплаща се месечна такса за съответния брой часове. Можете да заплатите таксата:
  • След предварителна уговорка на място в студиото
  • По банков път:
СТУДИО 84 АРТ ЕНД МОУШЪН ЕООД; Юробанк България АД; IBAN BG52BPBI79401082009901; BIC BPBIBGSF ;Основание за плащане - такса за вокални уроци за /трите имена на курсиста/

> Условия за ползване на месечна карта и правила за провеждане на уроците
  • Картите са валидни 30 дни от датата на закупуване.
  • Следваща месечна карта се заплаща на последния урок в текущия месец. Това гарантира запазването на установения час за уроци.
  • Отменени от ученика уроци се наваксват във времето на валидността на месечната карта и при условие, че учителят е уведомен най-малко ден преди урока. Отменени часове в деня на урока се считат за проведени.
  • Уроците са с продължителност 45 мин от началото на уговорения час. При закъснение на ученика пропуснатите минути не се приспадат.