Курс по китара за начинаещи – ниво 2


курс по китара
> Курсът „Китара и глас“ – ниво 2 е обучение в малка група, подходящо за китаристи с основни познания, които искат да развият допълнително уменията си за свирене на китара и пеене с акомпаниране.
> През декември курсът ще е 3 занятия и курсистите ще получат ключови познания за:
1. Четене на таблатури в интернет пространството.
2. Транспониране на песни в различни тоналности
3. Сложни ритмични фигури и развитие на нашето ритмично чувство.
4. Разучаване на песни с по – богата хармония.
5. Разучаване на песни по избор на курсистите.
> Курсистите ще затвърдят и доразвият своите постановъчни умения и начини на звукоизвличане с перце, основни ритмични фигури, пентатоники, прогресии, блус гами и акорди.

> Програмата е подходяща за хора, които имат базови умения в свиренето на китара, но искат да ги надградят като направят следващата стъпка към овладяването на инструмента.
Курсът може да бъде също така начало и преход към по-целенасочено индивидуално обучение.
> Занятията са с продължителност 1 час и 30 мин., веднъж в седмицата – сряда от 18:45. Начало 6 декември.
> Големината на групата е от 4 до 8 участници.
> Курсът е предназначен за възрастни и за младежи над 16 години.
> Преподавател: Росица Димитрова
> Цена: 45 лв
Единично посещение – 20 лв/ при наличие на свободни места в групата/
> Заплащане
След предварителна уговорка на място в студиото
или с банков превод:
СТУДИО 84 АРТ ЕНД МОУШЪН ЕООД
Юробанк България АД
IBAN BG52BPBI79401082009901
BIC BPBIBGSF
основание за плащане – “Курс по китара” – ниво 2″ 
Посочете и имената на курсиста.