Курс по китара за начинаещи


китара за начинаещи
> Нашият курс по китара е обучение в малка група, подходящо за начинаещи, които искат да усвоят основни познания за свиренето на китара и пеенето с акомпаниране.
В рамките на 4 занятия, курсистите ще получат основни познания при четенето на табулатури.
Ще усвоят постановъчни умения и начини на звукоизвличане с перце, основни ритмични фигури, пентатоники, прогресии, блус гами и акорди. Ще разучават и упражняват акомпаниране на избрани песни.
Програмата е подходяща за хора, които искат да получат базови умения в свиренето на китара, но може да бъде начало и преход към по-целенасочено индивидуално обучение.
Занятията са с продължителност 1 час и 30 мин., веднъж в седмицата – сряда от 18:45.
> Начало: от 30 май. Големината на групата е от 4 до 8 участници.
Курсът е предназначен за възрастни и за младежи над 16 години.
Преподавател Росица Димитрова
Цена на курса: 60 лв
Заплащане:
След предварителна уговорка на място в студиото или с банков превод
СТУДИО 84 АРТ ЕНД МОУШЪН ЕООД
Юробанк България АД
IBAN BG52BPBI79401082009901
BIC BPBIBGSF
основание за плащане – курс “Китара за начинаещи”
Посочете и имената на курсиста.