Уроци по рисуване


>  Начало: от 7 януари
>  Продължителност: Всяка неделя от 11:00 – 13:00 ч.
Преподавател: Гергана Кожухарова

От 7 януари, неделя, започват нашите групови уроци по рисуване! Подходящи за деца от 9 до 14-годишна възраст, уроците са прекрасна възможност както за подготовка за кандидатстване в художествените училища, така и за запознанство с магията, наречена изобразително изкуство.

Програмата включва: 
> Основни принципи и правила на перспективата. Видове перспектива: линейна и въздушна.
> Композиция и поместване в пространството.
> Пропорции в човешкото тяло и рисуване на скици от натура.
> Работа със светлосянка и щрих.
> Видове цветови гами.
> Овладяване на различни графични техники: рисуване с молив, въглен, туш;
> Работа в различни живописни техники: акварел, темпера, акрил и др.
> Работа в различните жанрове в изобразителното изкуство: натюрморт, портрет, пейзаж;
> Свободни теми по композиция в графична или живописна техника.
> Посещаване и рисуване в музеи в София: Природонаучен музей, Национална художествена галерия и др.
> Запознаване с художници и направления в история на изкуството.

> Цени:
Цена за 1 занятие (2 астрономически часа) 20 лв. (10 лв./час)
Цена за 4 занятия (8 астрономически часа)64 лв. (8 лв./час)