Образователна кинезиология (Brain Gym)


 

Кинезиологията е  наука за развитието на умствените способности и физическото здраве, чрез определени двигателни упражнения. Известно е, че стареенето на организма започва със стареенето на мозъка. Съвременните кинезиологични методики, в това число Brain Gym, се насочват към активизирането на различни отдели на кората на главния мозък, което позволява да се развиват способностите на човека или да се коригират проблеми в различни области на психичните процеси.

 

Brain Gym включва серии специализирани движения, които ефективно интегрират лявото и дясното мозъчни полукълба (като например упражненията с индийски бухалки). Специфичните движения на тялото стимулират обособени аспекти от функционирането на мозъка.  Движенията в метода са създадени за да активират различни когнитивни функции, включително комуникативни. Спомагат за разбирането и организацията.    Движенията са лесни за научаване и изпълнение и, веднъж автоматизирани, се превръщат в ресурс за цял живот. По този начин, чрез развитие на моториката, ние може да създаваме предпоставки за подобряването на много от психичните процеси
Движенията могат безопасно да се използват от хора на почти всяка възраст и с различна степен на подвижност.
Цел при съставянето на програма за гимнастика по Brain Gym , се явява  развитието на синхронизацията на работата на мозъчните полукълба, развитие на способностите, паметта, вниманието, речта и мисленето.
Гимнастиката Brain Gym  има широко приложение и може да се използва за подобряването на почти всяко умение, независимо дали психично или физическо, както и да се постигне емоционален баланс. Днес се използва в повече от 30 държави и е известен като безопасен, ефективен и иновационен образователен инструмент за самоусъвършенстване.
Днес Brain Gym се използва за подобряване качеството на живот на хората от различни сфери и области на живота – от образование, през изкуство, бизнес, здравеопазване, спорт и за лично развитие.
Подобрението в интеграцията и неврологичната преработка в мозъка, които се получават в резултат от използването на Brain Gym, влияят положително на:
  • уменията за учене като – четене, писане, звуко-буквен анализ и математика
  • паметта, концентрацията и фокусирането
  • физическата координация и движенията
  • поведението
  • комуникацията, езиковите и говорни умения
  • постигането на цели, лични или професионални
  • изпитните резултати
  • себеразвитието и уменията за управление на стреса
Инструктор Теодор Миладинов
График
Цени