Език на тялото


език на тялото

Курс "Език на тялото"

По време на тренингите ще се научим как да:
> Повишим самочувствието си и да формираме желан образ чрез изграждане на стойка, походка, симетрия.
> Разчитаме сигналите от другите хора
Разпознаваме лъжата
>  Влияем върху събеседниците си и да печелим внимание.
> Контролираме емоционалните си състояния чрез езика на тялото
> Бизнес общуване.

Модул I "Какво говорим, когато мълчим?"

В програмата:
> Запознаване с целите на курса. Какво е Език на тялото? Как функционира връзката малък и голям мозък?
> Невербална комуникация. Жестове и мимики. Жестови снопове. Пози. Значение.
> Ръкостискане, лично пространство
> Невротични жестове, жестове на лъжа, успокояващи жестове, овладяване на нервност. Техники
> Формиране на желан образ чрез езика на тялото. Стойка, походка, интонация и тембър на гласа.
Тренинг - ситуационни игри, заснемане и обратна връзка, насоки за подобряване на лични умения

Модул II "Придобиване на социални и бизнес умения"

 
Теми:
> Запознаване с целите на курса, какво е Език на тялото, как функционира връзката малък и голям мозък.
> Вербална комуникация. Типове хора. Елементи на вербалната комуникация
> Невербална комуникация, мимики и жестове
> Упражнения по диалогичност и жестови снопове.
> Ръкостискане, лично пространство, жестове на лъжа. Стрес. Бизнес-етикет
> Упражнения по: Ръкостискане, разиграване на казуси.
> Тренинг - ситуационни игри, заснемане и обратна връзка, насоки за подобряване на лични умения

> Максимален размер на групите: 8 участници.

> Цени:
Цена при заплащане в деня на събитието35 лв
Цена при предварително заплащане
Цена за ученици
Цена със семейна отстъпка
30 лв
Отстъпки за големи групи - свържете се с нас за индивидуална оферта!

Заплащане:
> След предварителна уговорка на място в студиото
> По банков път:
Можете да заплатите чрез превод по нашата банкова сметка: 
СТУДИО 84 АРТ ЕНД МОУШЪН ЕООД; Юробанк България АД; IBAN BG52BPBI79401082009901; BIC BPBIBGSF; основание за плащане - Името на избрания от Вас курс

„Езикът на тялото“ е курс, разработен за хора, решили да проведат свои собствени търсения в посоката на личностното развитие. Нашето тяло като инструмент за общуване е тема, която напоследък придобива все по-голямо значение. Какво говорим, когато мълчим? Как ни възприемат другите? Как да овладеем емоциите си? Как да въздействаме с поведението си? Как да развием умения да разбираме другите и да бъдем правилно разбирани?
Телесните движения играят голяма роля не само в бизнес комуникацията, но и в живота изобщо. Те са по-близо до това, което става в подсъзнанието на човека и са реалните му чувства и мисли. Погледът, усмивката, ръкостискането са изключително съществени компоненти в невербалното делово общуване.
Очевидно е, че то влияе върху преценката на другите за нас, но е интересно, влияе ли на това, което самите ние мислим за себе си? Влияе ли позицията на тялото върху съзнанието ни? Вече има доказателства за това!
Част от модулите са с чисто практическо приложение – ръкостискане, зони на отстояние, пози и жестове, а друга част обучава как да се научим да слушаме тялото си, да откриваме блокажите и да можем да влияем върху тях; как да комуникираме осъзнато и да разбираме по-добре хората, с които общуваме чрез езика на тялото.
Целта на тези курсове е да доведе участниците на по-високо ниво на осъзнаване за връзката тяло-ум и ум-тяло, за да могат да управляват по-добре състоянията си – физически и емоционални.

 Практически занимания по „Език на тялото”

> Искате да се научите да говорите убедително?
> Искате да ви слушат с внимание?
> Искате другите да харесват Вас и Вашите идеи?
> Искате да преодолеете притеснението си?
Решението – практически занимания в Студио 84!
Тук заедно, за 2 часа ще ви дадем насоки, съобразени с вашата индивидуалност и динамика. Ще проработим в защитена работна среда реални ситуации, ще дадем истинска обратна връзка и насоки за подобряване на личните Ви умения.
Предназначени са хора, относително запознати с основните принципи в Езика на тялото, които искат да усъвършенстват определени свои знания, за да ги превърнат в реални умения.
Заниманията ще са съобразени с динамиката на конкретната група и ще включват разиграване на ситуационни игри, заснемането им и последващ анализ на поведението на участниците. Ще се работи ИНДИВИДУАЛНО с всеки един, според неговите възможности и цели.
> Преподавател: Радина Цанева